Vari KNX T ► zewnętrzny czujnik pogodowy KNX

 • Producent: Elsner Elektronik
 • Dostępność: Na zamówienie Na zamówienie
 • szt.
 • Cena brutto: 1 061,50 zł 863,01 zł

Zewnętrzny czujnik pogodowy Vari KNX T.

Czujniki Vari KNX T do systemu magistrali budynku KNX rejestrują temperaturę. Kolejne modele dodatkowo mierzą wilgotność i ciśnienie powietrza.

Wszystkie wartości pomiarowe można wykorzystać do sterowania wyjściami przełączającymi zależnymi od wartości granicznych. Stany można łączyć za pomocą bramek logicznych AND i bramek logicznych OR. Moduły wielofunkcyjne zmieniają dane wejściowe zgodnie z wymaganiami za pomocą obliczeń, zapytania o warunek lub konwersji typu punktu danych. Czujniki mają zintegrowany regulator PI i letnią kompensację chłodzenia.

Kompaktowa obudowa mieści czujniki, obwody analizujące i elektronikę sprzęgającą magistralę.

Funkcje Vari KNX T:

 • Pomiar temperatury z obliczaniem wartości mieszanych. Udział wartości pomiaru wewnętrznego i wartości zewnętrznej można ustawić w procentach
 • Wyjścia przełączające dla wszystkich wartości mierzonych i obliczanych. Wartości progowe można ustawić według parametru lub za pomocą obiektów komunikacyjnych
 • Regulator PI do grzania (jedno lub dwustopniowy) i chłodzenia (jedno lub dwustopniowy) w zależności od temperatury. Regulacja według oddzielnych nastaw lub podstawowej temperatury zadanej
 • Kompensacja letnia dla systemów chłodzenia. Krzywa charakterystyczna dopasowuje temperaturę docelową w pomieszczeniu do temperatury zewnętrznej oraz ustala minimalną i maksymalną wartość temperatury docelowej
 • 8 bramek logicznych AND i 8 OR, każda z 4 wejściami. Wszystkie zdarzenia przełączania oraz 16 wejść logicznych (w postaci obiektów komunikacyjnych) można wykorzystać jako wejścia dla bramek logicznych. Wyjście każdej bramki można skonfigurować opcjonalnie jako 1-bitowe lub 2 x 8-bitowe
 • 8 wielofunkcyjnych modułów (komputerów) do zmiany danych wejściowych poprzez obliczenia, zapytanie o warunek lub konwersję typu punktu danych
 • Konfiguracja odbywa się za pomocą oprogramowania KNX ETS

Dodatkowe funkcje modelu Vari KNX TH:

 • Pomiar wilgotności (względny, bezwzględny) z obliczaniem wartości mieszanych. Udział wartości pomiaru wewnętrznego i wartości zewnętrznej można ustawić w procentach. Dodatkowo wyjście magistrali będzie wskazywać, czy wartości znajdują się w polu komfortu (DIN 1946). Punkt rosy zostanie obliczony.
 • Regulator PI do wentylacji według wilgotności: przewietrz/powietrze (jednostopniowy) lub przewietrz (jedno- lub dwustopniowy)
 • 4 komparatory zmiennych sterujących do wyprowadzania wartości minimalnych, maksymalnych lub średnich. Po 5 wejść dla wartości otrzymanych przez obiekty komunikacyjne

Dodatkowe funkcje modelu Vari KNX TH-D:

 • Pomiar ciśnienia powietrza: wyjście wartości jako ciśnienie normalne i opcjonalnie jako ciśnienie barometryczne

Dostępne modele:

 • 70385 Vari KNX T, czujnik temperatury z letnią kompensacją i regulatorem temperatury
 • 70386 Vari KNX TH, czujnik temperatury i wilgotności z kompensacją letnią, regulator temperatury i wentylacji, obliczanie punktu rosy
 • 70388 Vari KNX TH-D, czujnik temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza z kompensacją letnią, regulator temperatury i wentylacji, obliczanie punktu rosy

Czujniki z pomiarem jasności: Vari KNX 3L