INKNXPAN064O000 ► interfejs KNX - Panasonic VRF systemy klimatyzacji, ECOi, ECOg i PACi, MAPS, 1:64 jednostek wewnętrznych

 • szt.
 • Cena brutto: 15 916,18 zł 12 939,98 zł

Interfejs komunikacyjny Panasonic - KNX INKNXPAN064O000 (PA-AC-KNX-64) został specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić dwukierunkowe sterowanie i monitorowanie systemów Panasonic ECOi z instalacji KNX. Systemy Panasonic ECOi, ECOg i PACi do systemu automatyki budynkowej KNX.

Interfejs komunikacyjny Panasonic - KNX INKNXPAN064O000 (PA-AC-KNX-64) został specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić dwukierunkowe sterowanie i monitorowanie systemów Panasonic ECOi z instalacji KNX. Systemy Panasonic ECOi, ECOg i PACi do systemu automatyki budynkowej KNX.
 
BEZPOŚREDNIE PODŁĄCZENIE DO JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH VRF
 
Bramka INKNXPAN064O000 jest bezpośrednio podłączona do magistrali komunikacyjnej jednostek zewnętrznych i umożliwia sterowanie wszystkimi jednostkami wewnętrznymi podłączonymi do systemu. Pozwala to nie tylko kontrolować i monitorować główne funkcje klimatyzatora, ale także dostęp do niektórych wewnętrznych zmiennych jednostek zewnętrznych.
 
USTAWIENIA PRZEZ INTESIS MAPS
 
Konfiguracja odbywa się za pomocą oprogramowania Intesis® MAPS. Pozwala zdefiniować własne ustawienia urządzenia i oferuje dodatkowe funkcje dostępne dla wszystkich bramek nowej generacji. Dzięki funkcji skanowania, która pozwala automatycznie wykryć wszystkie jednostki dostępne w instalacji, interfejs jest gotowy do pracy w bardzo krótkim czasie.
 
Intesis MAPS ułatwia identyfikację nieprawidłowego działania instalacji dzięki swojej niezawodnej funkcji diagnostycznej.
 
Cechy główne:
 • Bezpośredni dostęp do magistrali komunikacyjnej jednostki zewnętrznej.
 • Skan: Automatyczna identyfikacja jednostek obecnych w systemie VRF.
 • Sygnały jednostki zewnętrznej dostępne do integracji.
 • Dostępne standardowe punkty danych KNX (DPT), co gwarantuje bezproblemową integrację z dowolnym urządzeniem lub systemem KNX.
 • Dostępny szeroki zakres punktów danych monitorowania i kontroli.
 • Rejestrowanie danych przez zewnętrzny port USB.
 • Konfiguracja przez port IP lub port USB (konsola).
 • Wskaźniki LED na przedniej pokrywie ułatwiają sprawdzenie stanu komunikacji zarówno na portach Ethernet, jak i szeregowych.
 • Automatyczne aktualizacje dla Intesis MAPS i oprogramowania wewnętrznego interfejsu.