INBACSAM004O000 ► interfejs Bacnet IP i MSTP - Samsung NASA VRF systemy klimatyzacji, 1:4 jednostek wewnętrznych

 • szt.
 • Cena brutto: 5 372,55 zł 4 367,93 zł

Interfejs komunikacyjny Bacnet - Samsung NASA INBACSAM004O000 (SM-ACN-BAC-4) został specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić dwukierunkowe sterowanie i monitorowanie systemów Samsung NASA VRF z BMS, SCADA, PLC lub dowolnego innego urządzenia pracującego jako serwer BACnet IP lub BACnet MSTP Master.

Interfejs komunikacyjny Bacnet - Samsung NASA INBACSAM004O000 (SM-ACN-BAC-4) został specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić dwukierunkowe sterowanie i monitorowanie systemów Samsung NASA VRF z BMS, SCADA, PLC lub dowolnego innego urządzenia pracującego jako serwer BACnet IP lub BACnet MSTP Master.
 
BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z JEDNOSTKAMI ZEWNĘTRZNYMI VRF
 
Bramka komunikacyjna INBACSAM004O000 jest podłączona bezpośrednio do magistrali komunikacyjnej jednostek zewnętrznych i umożliwia sterowanie wszystkimi jednostkami wewnętrznymi podłączonymi do systemu. Umożliwia to nie tylko sterowanie i monitorowanie głównych funkcji klimatyzacji, ale także dostęp do niektórych zmiennych wewnętrznych jednostek zewnętrznych.
 
USTAWIENIA PRZEZ INTESIS MAPS
 
Konfiguracja odbywa się przy użyciu oprogramowania Intesis MAPS, który umożliwia zdefiniowanie własnych ustawień urządzenia i udostępnia dodatkowe funkcje dostępne dla wszystkich bramek nowej generacji. Dzięki funkcji skanowania, która pozwala na automatyczne wykrycie wszystkich jednostek dostępnych w instalacji, interfejs jest gotowy do pracy w bardzo krótkim czasie. 
 
Intesis MAPS ułatwia identyfikację wszelkich usterek w instalacjach dzięki funkcji diagnostycznej.
 
Interfejs INBACSAM004O000 działa jako serwer BACnet, BACnet / IP lub MSTP, umożliwiając urządzeniom klienckim BACnet zarówno odczytywanie, jak i zapisywanie punktów danych instalacji Samsung.
 
Obsługiwanych jest do 64 jednostek wewnętrznych w instalacji w zależności od modelu - tutaj maksymalnie 4 jednostki wewnętrzne Samsung. Ich status będzie stale monitorowany, a polecenia będą wysyłane do nich po ich otrzymaniu od strony BACnet.
 
Funkcje:
 • Certyfikat UL.
 • Certyfikat BTL.
 • Bezpośredni dostęp do magistrali komunikacyjnej jednostki zewnętrznej.
 • Skanowanie: Automatyczna identyfikacja jednostek wewnętrznych w systemie VRF.
 • Obsługuje warstwy fizyczne BACnet / IP i BACnet MSTP.
 • Rejestracja danych za pośrednictwem zewnętrznego portu USB.
 • Konfiguracja przez port IP lub USB (konsola).
 • Wskaźniki LED na przedniej obudowie zapewniające łatwe sprawdzenie stanu komunikacji zarówno na portach Ethernet, jak i szeregowym.
 • Automatyczne aktualizacje zarówno dla Intesis MAPS, jak i oprogramowania sprzętowego interfejsu.