MAXinBOX Hospitality ► sterownik Fan Coil 2/4 rurowy, 2 binarne wyjścia, 6 analog/bin wejścia

  • szt.
  • Cena brutto: 1 456,99 zł 1 184,54 zł

Uniwersalny, wielofunkcyjny sterownik MaxinBox Hospitality (ZCL-HP126) przeznaczony jest do sterowania klimakonwektorów (Fan Coil) 2/4-rurowych.

Uniwersalny, wielofunkcyjny sterownik MaxinBox Hospitality (ZCL-HP126) przeznaczony jest do sterowania klimakonwektorów (Fan Coil) 2/4-rurowych. Sterownik posiada 2 wyjścia binarne i 6 wejść binarnych/analogowych.
 
MaxinBox Hospitality umożliwia zarządzenie klimatem ze zintegrowanymi klimakonwektorami, gdzie zarówno prędkość wentylatora oraz otwarcie zaworów wody jest sterowana przez przekaźniki systemu automatyki budynkowej KNX.
 
Siłownik MAXinBOX Hospitality udostępnia maksymalnie 7 wyjść przekaźnikowych. Dwa z nich mogą być włączone i skonfigurowane niezależnie, natomiast pozostałe pięć umożliwiają sterowanie 2 lub 4 rurowymi jednostkami FanCoil.
 
Jeden moduł MaxinBox Hospitality służy do sterowania jednym klimakonwektorem. Reguluje pracą przekaźników otwierając i zamykając zawory wody, które ustanawiają poziom obrotów wentylatora. Taki stan można skonfigurować w dwojaki sposób: 1. akumulacja - więcej zamkniętych przekaźników, oznacza większą prędkość wentylatora; 2. komutacja - jeden przekaźnik na jeden poziom.
 
Funkcje:
  • 7 wyjść

- 3 wyjścia sterujące prędkością wentylatora

- 2 wyjścia sterujące zaworami.

- 2 indywidualne wyjścia* (* Nadaje się do obciążeń pojemnościowych, maksymalnie 140 uF. Możliwe podłączenie różnych faz w sąsiednich wyjściach)

  • 6 wejść analogowych / cyfrowych (czujnik temperatury, czujnik ruchu, wejścia binarne do podłączenia przełączników, włączników, sensorów)
  • 10 konfigurowalnych funkcje logiczne
  • Sterowanie ręczne z przycisków na obudowie / wskaźniki stanu LED 
  • Dane są zapisywane w przypadku zaniku zasilania