Aplikacja Jardana: łatwa w użyciu i konfiguracji

Co potrafi aplikacja Jardana i jak z niej korzystać

Smartfony i odpowiadające im aplikacje stały się nieodzowną częścią naszego codziennego życia. Również nasz automatyczny system nawadniania Jardana można szybko i łatwo skonfigurować za pomocą aplikacji:

Wszystkie ustawienia nawadniania można łatwo wprowadzić za pomocą aplikacji Jardana na smartfonie (bezpłatnie dla systemów Android i iOS) lub na komputerze za pośrednictwem przeglądarki. W tym celu wymagany jest dostęp do sieci WLAN: wystarczy zintegrować Jardana z istniejącą siecią WLAN. Alternatywnie urządzenie może również generować własną sieć WLAN i tym samym działać autonomicznie w sieci (tryb punktu dostępu).

Za pomocą aplikacji możesz nie tylko monitorować, czy aktualnie odbywa się podlewanie. Możesz także przedłużyć bieżące podlewanie lub wyłączyć funkcję automatyczną. W ten sposób imprezy w ogrodzie, zabawa czy opalanie nie są zakłócane. Stuknięcie palcem zapewnia wstrzymanie podlewania.

Łącząc się z domową siecią WLAN, możesz także podlewać ogród w drodze. Dzięki bezpiecznemu połączeniu VPN aplikacja może być używana w dowolnym miejscu, nawet na wakacjach.

 

  Jardana App for iOS     |    Jardana App for Android  

 

Jak uruchomić Jardana za pomocą aplikacji?

Zainstaluj aplikację na urządzeniu mobilnym. Aktywuj Jardana WLAN w ustawieniach WLAN.

Gdy tylko Twoje urządzenie mobilne znajdzie się w sieci Jardana WLAN, systemem nawadniania można sterować za pomocą aplikacji.

Gdy łączysz się ze sterownikiem nawadniania za pośrednictwem aplikacji po raz pierwszy, aplikacja Jardana przeprowadzi Cię przez pierwsze kroki ustawień. Tam wybierz żądany język, ustaw godzinę i datę oraz wybierz wariant podlewania.

Praktyczne: do systemu nawadniającego można jednocześnie podłączyć maksymalnie 6 urządzeń mobilnych.

Jakie funkcjonalności oferuje aplikacja Jardana?

 

Tutaj znajdziesz przegląd głównych funkcji aplikacji Jardana.

 • Automatyczny blok
  W tym miejscu można aktywować lub dezaktywować wszystkie automatyczne nawadnianie przez wszystkie zawory. Ustawienie pozostaje niezmienione po ponownym uruchomieniu elementów sterujących nawadnianiem.
 • Czas i data
  Ustawienie czasu i daty oraz regułę czasu letniego (ustawienie fabryczne: reguła czasu letniego dla Europy) oraz strefę czasową (ustawienie fabryczne: UTC +1) można zmienić w menu ogólnym.
 • Menu ogólne
  Za pomocą tego przycisku można przejść do innych menu ustawień.
 • Ustawienia dla zaworu X
  Menu ustawień dla odpowiednich zaworów.
 • Automatyczny
  Tutaj zebrane są wszystkie informacje dotyczące automatycznego nawadniania w danej strefie nawadniania.
  W przypadku przerwania trybu automatycznego (blokada, zawilgocenie, tryb automatyczny wyłączony) podlewanie nie jest wykonywane do czasu ponownego spełnienia wszystkich warunków.
 • Manualny
  W razie potrzeby uruchamiane jest tutaj ręczne nawadnianie strefy.
 • Wilgotność gruntu (opcjonalnie)
  Jeśli używany jest czujnik wilgotności gruntu, tutaj pokazana jest wilgotność gruntu i wszelkie ustawione wartości progowe. Wilgotność gruntu jest pokazywana w 10 krokach, od niskiej (1 kropla) do wysokiej (3 krople). Wartość progu wilgotności może być również wykorzystana do automatycznego nawadniania.

Polecane artykuły

Jardana - Elsner-Elektronik

Jardana - Elsner-Elektronik

System automatycznego sterowania nawadnianiem