Zmiany w realizacji zamówień

Z uwagi na dynamiczne zmiany w cenach komponentów, produktów i dynamikę w kursach walut, musieliśmy czasowo zmienić zasady realizacji zamówień.

Aktualnie ceny zmieniają się z godziny na godzinę i nie możemy zagwarantować niezmienności cen w okresach długoterminowych. Oferty mogą być ważne maksymalnie 3 dni, następnie należy je aktualizować. Na wpłatę oczekujemy maksymalnie 3 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty w tym terminie, zamówienie wymaga aktualizacji lub zostaje anulowane.

Potwierdzanie dostępności produktów i informacji o brakach/niedoborach komponentów zajmuje naszym dostawcom więcej czasu niż zwykle, ponieważ nie tylko są opóźnienia w dostawach mikrokontrolerów, ale także wszystkie informacje związane z terminami dostawami są stopniowe. Niestety informacje nie są tak dokładne, jak byśmy chcieli. Ta sytuacja zmusza producentów do ciągłego przeprojektowywania produktów w celu zapewnienia dostaw.

Dodatkowo Zennio ma do czynienia z wyjątkowo trudną sytuacją: mikrokontrolery, których oczekują, nie są tymi, których zwykle używają do swoich produktów. To zmusza Zennio do przeprojektowania sprzętu i/lub oprogramowania produktów, aby były kompatybilne z mikrokontrolerami, które są dostarczane na stół montażowy. Ma to oczywiście wpływ na opracowywane nowe produkty, ponieważ wysiłki i zasoby są koncentrować na przeprojektowywaniu produktów zamiast na nowych urządzeniach.