Uniwersalny aktor ściemniający NarrowDIM X2

Uniwersalny aktor ściemniający NarrowDIM X2 (RLC, LED, CFL *) na szynę DIN (2 moduły) z 2 kanałami do 210 W przy 230 VAC (160 W przy 110 VAC). Umożliwia podłączenie dwukanałowe, do 400 W przy 230 VAC (300 W przy 110 VAC).
 
Automatyczne wykrywanie typu obciążenia (RLC). Konfigurowalne krzywe ściemniania dla LED i CFL. Możliwe jest ręczne sterowanie z przycisków na obudowie. Obejmuje 10 niezależnych funkcji logicznych. 
 
Wykrywanie błędów: zwarcie, skok napięcia, przegrzanie, anomalna częstotliwość, awaria zasilania, błąd parametryzacji.
* Tylko ściemniane obciążenia.
 
zobacz w sklepie NarrowDIM X2