Cala KNX T 101 ► wewnętrzny, dotykowy sterownik pokojowy KNX / czujnik temperatury, wyświetlacz, F55

  • szt.
  • Cena brutto: 1 045,50 zł 850,00 zł

Sterownik pokojowy, regulator temperatury pomieszczenia Cala KNX T 101 służy do pomiaru temperatury pokojowej i wyświetla aktualną wartość. 

Sterownik pokojowy, regulator temperatury pomieszczenia Cala KNX T 101 służy do pomiaru temperatury pokojowej i wyświetla aktualną wartość. 
 
- Regulator ogrzewania / termostat
- Szklana powierzchnia z wyświetlaczem temperatury i przyciskami dotykowymi +/-
 
Z magistrali urządzenie może odbierać zewnętrzną zmierzoną wartość i przetwarzać ją z własnymi danymi do ogólnej wartości temperatury (wartość mieszana).
 
Cala KNX T 101 ma zintegrowany sterownik PI do systemu ogrzewania i chłodzenia (jedno- lub dwustopniowy). Temperaturę w pomieszczeniu reguluje się za pomocą przycisków dotykowych „+” i „-”.
 
Urządzenie zostało dostosowane do ramek w standardzie 55x55 cm serii przełączników zastosowanych w budynku, dzięki czemu bezproblemowo wpasowuje się w wyposażenie wewnętrzne. Brak ramki w zestawie.
 
Funkcje:
  • Pomiar temperatury. Wartość mieszana z własnej wartości mierzonej i wartości zewnętrznych (proporcje można ustawić w procentach), wynik wartości minimalnych i maksymalnych
  • Wyświetlanie wartości rzeczywistej lub wartości docelowej / podstawowego przesunięcia wartości zadanej
  • 2 przyciski dotykowe (+/-) do regulacji temperatury w pomieszczeniu
  • Regulator PI do ogrzewania (jedno lub dwustopniowy) i chłodzenia (jedno lub dwustopniowy) w zależności od temperatury. Sterowanie według oddzielnych wartości docelowych lub podstawowej temperatury docelowej
  • Konfiguracja odbywa się za pomocą oprogramowania KNX ETS 5.