Cala KNX T 202 Sunblind ► wewnętrzny, dotykowy sterownik pokojowy KNX / czujnik temperatury, sterowanie zacienieniem - przyciski, wyświetlacz, F55

  • szt.
  • Cena brutto: 1 302,55 zł 1 058,98 zł

Wewnętrzny, dotykowy sterownik pokojowy Cala KNX T 202 przeznaczony jest do sterowania zasłonami przeciwsłonecznymi (rolety, żaluzje, markizy...), posiada przyciski dotykowe, za pomocą których można wywoływać funkcje w systemie magistrali budynku KNX.

Wewnętrzny, dotykowy sterownik pokojowy Cala KNX T 202 przeznaczony jest do sterowania zasłonami przeciwsłonecznymi (rolety, żaluzje, markizy...), posiada przyciski dotykowe, za pomocą których można wywoływać funkcje w systemie magistrali budynku KNX. Szklana powierzchnia jest zadrukowana obszarami do ustawiania temperatury i ochrony przeciwsłonecznej. Diody LED są zintegrowane w tych obszarach, a ich zachowanie można regulować.
 
Czujnik temperatury jest zintegrowany z Cala KNX T 202. Odczyt temperatury zewnętrznej może być odbierany przez magistralę i przetwarzany z własnymi danymi w celu utworzenia całkowitej temperatury (wartość mieszana).
 
Sterownik Cala KNX T 202 posiada sterownik PI do ogrzewania i chłodzenia. Temperaturę zadaną można zmienić za pomocą przycisków dotykowych „+” i „-”.
 
Obiekty komunikacyjne można łączyć poprzez bramki logiczne AND i OR.
 
Szklana powierzchnia dotykowa dla 2 napędów (góra / dół z ikoną „zacienienie”).
 
Cala KNX T 202 dostępny jest w kolorze białym (RAL 9010) i czarnym (RAL 9005 ). Brak ramki w zestawie.
 
Funkcje:
  • 2 strefy operacyjne dla żaluzji, markiz, okiennic lub okien z 2 obszarami (góra / dół z krótkim / długim rozróżnieniem)
  • Strefa robocza do kontroli temperatury z 2 obszarami (ciepłej, chłodniej)
  • Można ustawić diody LED. Wszystkie diody LED wyłączone, wszystkie diody LED jako oświetlenie otoczenia, wszystkie diody LED indywidualnie sterowane
  • Funkcja obszaru po dotknięciu dwóch lub więcej przycisków. Może być skonfigurowany jako przełącznik, przełącznik wyboru, jako enkoder 8 lub 16 bitów lub do przywoływania scenariuszy
  • Pomiary temperatury. Wartość mieszana z własnej wartości mierzonej i wartości zewnętrznych (proporcję można ustawić procentowo), wynik wartości minimalnych i maksymalnych
  • Regulator PI do ogrzewania (jeden lub dwa poziomy) i chłodzenia (jeden lub dwa poziomy) zgodnie z temperaturą. Regulacja według oddzielnych wartości zadanych lub podstawowej temperatury zadanej
  • 2 bramki logiczne AND i 2 OR każda z 4 wejściami. 8 wejść logicznych (w postaci obiektów komunikacyjnych) można wykorzystać jako wejścia bramek logicznych. Wyjście z każdej bramki można skonfigurować opcjonalnie jako 1-bitowe lub 2 x 8-bitowe
  • Konfiguracja odbywa się za pomocą oprogramowania KNX ETS 5.