eTR 101 Modbus ► sterownik temperatury z wyświetlaczem i przyciskami do regulacji, Modbus

  • szt.
  • Cena brutto: 734,30 zł 596,99 zł

Regulator temperatury w pomieszczeniu eTR 101 Modbus służy do pomiaru temperatury w pomieszczeniu i wyświetlania aktualnej wartość.

Regulator temperatury w pomieszczeniu eTR 101 Modbus służy do pomiaru temperatury w pomieszczeniu i wyświetlania aktualnej wartość. Temperaturę docelową można zmienić za pomocą przycisków dotykowych + i -. 
 
eTR 101 Modbus to urządzenie podrzędne Modbus z interfejsem RS485 i protokołem RTU. Master Modbus, np. PC, SPS lub MC, mogą odczytywać zmierzone wartości i inne ustawienia za pomocą „„ Funkcji 04h (odczyt rejestrów wejściowych) ”„ lub „„ Funkcja 06H (zapis pojedynczego rejestru) „” i „„ Funkcji 10H (zapis wielu rejestrów) ” "wyregulować, na przykład, wyświetlanie wartości zadanej lub podstawowe przesunięcia wartości zadanej.
 
Funkcje:
  • Pomiary temperatury
  • Wyświetlanie aktualnej temperatury lub wartości zadanej i przesunięcia podstawowej wartości zadanej
  • 2 przyciski dotykowe (+/-) do zmiany temperatury docelowej lub przesunięcia podstawowej wartości zadanej