Intra SEWI KNX T ► wewnętrzny czujnik temperatury KNX do montażu w ścianie gk / suficie podwieszanym

  • szt.
  • Cena brutto: 987,70 zł 803,01 zł

Wewnętrzny czujnik temperatury Intra-Sewi KNX T do montażu w ścianie gipsowo-kartonowej lub suficie podwieszanym.

Czujniki Intra-Sewi KNX T i Intra-Sewi KNX TH do systemu magistrali budynkowej KNX mierzą temperaturę otoczenia. Intra-Sewi KNX TH dodatkowo rejestruje wilgotność powietrza i oblicza punkt rosy. Czujniki wewnętrzne mogą poprzez magistralę odbierać zewnętrzne wartości temperatury lub wilgotności i przetwarzać je dalej z własnymi danymi do łącznej wartości (wartość mieszana, np. średnia pomieszczenia).


Wszystkie wartości pomiarowe można wykorzystać do sterowania wyjściami przełączającymi zależnymi od wartości granicznych. Stany można łączyć za pomocą bramek logicznych AND i bramek logicznych OR. Ponadto zintegrowany komparator zmiennych nastawczych może porównywać i wyprowadzać zmienne odebrane przez obiekty komunikacyjne.


Zintegrowany kontroler PI steruje ogrzewaniem/chłodzeniem (w zależności od temperatury). Intra-Sewi KNX TH oferuje drugi sterownik wentylacji (nawilżanie/osuszanie w zależności od wilgotności) i ostrzeżenie może być wysyłane do magistrali, gdy tylko pole komfortu, zgodnie z DIN 1946, zostanie opuszczone.

 
Funkcje:
  • Pomiar temperatury z obliczaniem wartości mieszanych. Udział wartości pomiaru wewnętrznego i wartości zewnętrznej można ustawić w procentach
  • Wartości progowe można regulować według parametru lub za pomocą obiektów komunikacyjnych
  • Regulator PI do grzania (jedno lub dwustopniowy) i chłodzenia (jedno lub dwustopniowy) w zależności od temperatury. Regulacja według oddzielnych nastaw lub podstawowej temperatury zadanej
  • 4 bramki logiczne AND i 4 OR, każda z 4 wejściami. Wszystkie zdarzenia przełączania oraz 16 wejść logicznych (w postaci obiektów komunikacyjnych) można wykorzystać jako wejścia dla bramek logicznych. Wyjście każdej bramki można skonfigurować opcjonalnie jako 1-bit lub 2 x 8-bit
  • 2 komparatory zmiennych uruchamiających do wyprowadzania wartości minimalnych, maksymalnych lub średnich. Po 5 wejść dla wartości otrzymanych przez obiekty komunikacyjne
  • Konfiguracja z ETS
 
Dostępne modele:
  • 70660 Intra-Sewi KNX T wbudowany czujnik temperatury (biały)
  • 70665 Intra-Sewi KNX T wbudowany czujnik temperatury (czarny)