Intra SEWI KNX TH ► wewnętrzny czujnik temperatury i wilgotności KNX do montażu w ścianie gk / suficie podwieszanym

 • szt.
 • Cena brutto: 1 204,17 zł 979,00 zł

Wewnętrzny czujnik temperatury i wilgotności Intra-Sewi KNX TH do montażu w ścianie gipsowo-kartonowej lub suficie podwieszanym.

Czujnik Intra-Sewi KNX TH do systemu automatyki budynkowej KNX przeznaczony jest do pomiaru temperatury otoczenia, dodatkowo rejestruje wilgotność powietrza i oblicza punkt rosy. Czujniki wewnętrzne mogą poprzez magistralę odbierać zewnętrzne wartości temperatury lub wilgotności i przetwarzać je dalej z własnymi danymi do łącznej wartości (wartość mieszana, np. średnia pomieszczenia).


Wszystkie wartości pomiarowe można wykorzystać do sterowania wyjściami przełączającymi zależnymi od wartości granicznych. Stany można łączyć za pomocą bramek logicznych AND i bramek logicznych OR. Ponadto zintegrowany komparator zmiennych nastawczych może porównywać i wyprowadzać zmienne odebrane przez obiekty komunikacyjne.


Zintegrowany kontroler PI steruje ogrzewaniem/chłodzeniem (w zależności od temperatury). Intra-Sewi KNX TH oferuje drugi sterownik wentylacji (nawilżanie/osuszanie w zależności od wilgotności) i ostrzeżenie może być wysyłane do magistrali, gdy tylko pole komfortu, zgodnie z DIN 1946, zostanie opuszczone.

 
Funkcje:
 • Pomiar temperatury z obliczaniem wartości mieszanych. Udział wartości pomiaru wewnętrznego i wartości zewnętrznej można ustawić w procentach
 • Wartości progowe można regulować według parametru lub za pomocą obiektów komunikacyjnych
 • Pomiar wilgotności powietrza (względna, bezwzględna) z obliczaniem wartości mieszanych. Udział wartości pomiaru wewnętrznego i wartości zewnętrznej można ustawić w procentach
 • Komunikat magistrali, czy wartości temperatury i wilgotności powietrza mieszczą się w zakresie komfortu (DIN 1946)
 • Obliczanie punktu rosy
 • Regulator PI do grzania (jedno lub dwustopniowy) i chłodzenia (jedno lub dwustopniowy) w zależności od temperatury. Regulacja według oddzielnych nastaw lub podstawowej temperatury zadanej
 • Regulator PI wilgotności w zależności od wilgotności: Wentyluj/Powietrze (jednostopniowy) lub Wentyluj (jedno- lub dwustopniowy)
 • 4 bramki logiczne AND i 4 OR, każda z 4 wejściami. Wszystkie zdarzenia przełączania oraz 16 wejść logicznych (w postaci obiektów komunikacyjnych) można wykorzystać jako wejścia dla bramek logicznych. Wyjście każdej bramki można skonfigurować opcjonalnie jako 1-bit lub 2 x 8-bit
 • 2 komparatory zmiennych uruchamiających do wyprowadzania wartości minimalnych, maksymalnych lub średnich. Po 5 wejść dla wartości otrzymanych przez obiekty komunikacyjne
 • Konfiguracja z ETS
Dostępne modele:
 • 70661 Intra-Sewi KNX TH wbudowany czujnik temperatury i wilgotności (biały)
 • 70666 Intra-Sewi KNX TH wbudowany czujnik temperatury i wilgotności (czarny)