KNX BAOS 870 (RS232) ► interfejs KNX - RS232

  • szt.
  • Cena brutto: 1 282,87 zł 1 042,98 zł

Interfejs KNX BAOS 870 do integracji urządzeń RS232 do systemu KNX.

Interfejs szeregowy KNX BAOS 870 służy jako proste rozwiązanie integracyjne dla urządzeń innych niż KNX. Zaprojektowany jako interfejs RS-232, KNX Serial 870 wykorzystuje sprawdzony protokół FT1.2 (PEI 10) jako format wiadomości. Ponadto urządzenie obsługuje protokół BAOS dostępu do punktów danych. Pozwala to na pełną integrację urządzeń innych niż KNX z siecią KNX za pośrednictwem łącza RS-232. W celu szybkiego uruchomienia dostępne jest narzędzie demonstracyjne oraz wpis ETS z 250 obiektami komunikacyjnymi. Ponadto można tworzyć indywidualne reprezentacje ETS dla wersji OEM.

Funkcjonalność Object Server
Wymiana informacji sterujących z automatyką budynkową istotna jest dla coraz większej liczby urządzeń, m.in. z obszaru multimediów i technologii bezpieczeństwa. Jednak w przypadku niektórych urządzeń lepiej jest nie mieć bezpośredniego dostępu do magistrali. Zamiast tego można nawiązać połączenie z KNX przez RS-232.

Interfejs KNX/RS-232 pełni rolę urządzenia końcowego KNX, jeśli obsługiwane przez Interfejs KNX/RS-232 są wykonywane zadania, takie jak generowanie i interpretacja telegramów KNX, a także wiedza o używanych adresach grupowych. Oznacza to, że oprogramowanie komunikacyjne KNX urządzenia zarządza punktami danych w celu przyporządkowania odebranych telegramów do odpowiednich obiektów komunikacyjnych. Urządzenie samodzielnie tworzy i wysyła również telegramy grupowe. Za pomocą oprogramowania ETS (Engineering Tool Software) można konfigurować obiekty komunikacyjne. W ETS urządzenie pojawia się jako urządzenie magistrali. W oknie dialogowym parametrów konfigurowane są typy danych obiektów komunikacyjnych. 

Można uzyskać dostęp do punktów danych przez RS-232 bez znajomości składni KNX. Można adresować punkt danych przez indeks tego obiektu. Jeśli, w dowolnym momencie, adresy grupowe w sieci KNX ulegną zmianie, interfejs można bez problemu zaktualizować za pomocą ETS-Download. Nie ma potrzeby aktualizowania konfiguracji klientów.

Interfejs obsługuje do 250 obiektów grupowych, a dla każdego obiektu zarezerwowana jest osobna pamięć. Wartości obiektów komunikacyjnych zostaną automatycznie zaktualizowane, gdy zostaną zaadresowane przez telegram, nawet jeśli nie ma podłączonego klienta. W przypadku uruchomienia lub wybudzenia może odczytać obraz danych z interfejsu bez obciążania magistrali KNX i bez zauważalnego opóźnienia.