KNX eTR 101-BA2 ► sterownik temperatury z czujnikiem temperatury i wyświetlaczem i przyciskami do regulacji, 2 wejścia

  • szt.
  • Cena brutto: 851,14 zł 691,98 zł

Regulator temperatury w pomieszczeniu KNX eTR 101-BA2 służy do pomiaru temperatury w pomieszczeniu i wyświetlania aktualnej wartości. Posiada 2 wejścia binarne/do podłączenia czujnika temperatury T-NTC.

Regulator temperatury pokojowej KNX eTR 101-BA2 mierzy temperaturę w pomieszczeniu i wyświetla aktualną wartość w postaci białych podświetlanych cyfr. Za pośrednictwem magistrali urządzenie może odbierać zewnętrzną wartość pomiarową i przetwarzać ją na podstawie własnych danych do ogólnej wartości temperatury (wartość mieszana).

KNX eTR 101-BA2 posiada zintegrowany regulator PI dla systemu ogrzewania/chłodzenia. Do 2 wejść można podłączyć styki binarne, takie jak przyciski lub styki okienne (kontaktrony) lub analogowe czujniki temperatury T-NTC. Temperatura w pomieszczeniu jest regulowana za pomocą przycisków dotykowych + i -.

Funkcje:

  • Pomiar temperatury. Wartość mieszana z własnej wartości mierzonej i wartości zewnętrznych (proporcje można ustawić w procentach), wyprowadzanie wartości minimalnych i maksymalnych
  • Wyświetlanie wartości rzeczywistej lub wartości docelowej/podstawowej zmiany wartości zadanej
  • 2 przyciski dotykowe (+/-) lub regulacja temperatury w pomieszczeniu
  • Regulator PI do ogrzewania (jedno lub dwustopniowy) i chłodzenia (jedno lub dwustopniowy) w zależności od temperatury. Sterowanie według oddzielnych wartości docelowych lub podstawowej temperatury docelowej
  • 2 wejścia dla styków binarnych lub czujnika temperatury T-NTC
  • Konfiguracja odbywa się za pomocą oprogramowania KNX ETS 5
Dostępne modele:
  • KNX eTR 101-BA2, biały (71310)
  • KNX eTR 101-BA2, czarny (71321)