KNX PS640-IP 2U ► inteligentny zasilacz magistrali KNX 640 mA, zasilanie pomocnicze

 • szt.
 • Cena brutto: 2 772,85 zł 2 254,35 zł

Inteligentny zasilacz KNX PS640-IP 2U z rozbudowaną funkcjonalnością diagnostyczną i alarmową.

Inteligentny zasilacz KNX PS640-IP 2U z rozbudowaną funkcjonalnością diagnostyczną i alarmową zasila jedną linię systemu KNX napięciem 30 V DC i posiada dodatkowe niedławione wyjście napięciowe do zasilania pomocniczego. Oba wyjścia są odporne na przeciążenia i zwarcie. Diody LED informują o stanie zasilania i linii KNX TP. Linię KNX TP można zresetować poprzez obiekt i naciśnięcie przycisku. Do celów diagnostycznych monitorowane są: stan wejść, napięcie magistrali KNX, prąd wyjściowy, temperatura urządzenia i czasy pracy (łącznie/od ostatniego uruchomienia). Alarmy informują o wychodzeniu wartości pomiarowych z normalnego zakresu roboczego lub skonfigurowanego zakresu progowego. Można wstępnie zdefiniować do ośmiu różnych alarmów.

Zasilacz KNX PS640-IP 2U może wysyłać telegramy informacyjne na żądanie, okresowo i po określonych zdarzeniach. Dostępne są szczegółowe informacje (liczba/czas trwania) awarii wyjść, takich jak zwarcia, przeciążenia i zdarzenia przekroczenia progu. Telegramy informacyjne informują również o powrocie do normalnego stanu pracy po uruchomieniu urządzenia, restarcie magistrali NX oraz zwarciu. Telegramy Heartbeat wskazują prawidłowe działanie.

Funkcje:

 • Smukły zasilacz 640 mA KNX - szerokość tylko 2 jednostki (36 mm)
 • Redukcja kosztów dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na miejsce
 • Wyjście zabezpieczone przed przeciążeniem i zwarciem
 • Dodatkowe niedławione wyjście zasilania pomocniczego
 • Reset urządzenia za pomocą przycisku na urządzeniu
 • Funkcja zdalnego resetu: reset przez magistralę, przez obiekt komunikacyjny
 • Monitorowanie napięcia wyjściowego, prądu wyjściowego, ruchu telegramów i temperatury urządzenia
 • Monitorowanie zdarzeń (próg, uruchomienie urządzenia, reset magistrali KNX)
 • Monitorowanie awarii wyjść (z powodu przeciążenia, zwarcia, przerwy w zasilaniu)
 • Konfigurowalne dodatkowe alarmy
 • Szeroko konfigurowalna funkcja alarmu/progu do dalszej oceny
 • Przełączanie urządzeń magistrali, odbiorników elektrycznych lub wskaźników alarmowych
 • Odczyt informacyjny: cykliczny, na żądanie lub po zadanej zmianie wartości
 • Stan urządzenia i linii magistrali sygnalizowany przez sześć podwójnych wskaźników LED
 • Zasilanie wewnętrzne poprzez zewnętrzne podłączenie 230 V AC
 • Baza danych dostępna dla ETS4 i nowszych
 • Montaż na szynach 35mm (DIN, TH35)