P03/3 Modbus ► stacja pogodowa Modbus

  • szt.
  • Cena brutto: 2 762,50 zł 2 245,93 zł

Stacja pogodowa P03/3 - Modbus - pomiar prędkości wiatru, temperatury, natężenia oświetlenia i wykrywania opadów atmosferycznych.

Stacja pogodowa P03/3 - Modbus przeznaczona jest do pomiaru prędkości wiatru, temperatury, natężenia oświetlenia i wykrywania opadów atmosferycznych. Stacja pogodowa przekazuje informację o zmierzonych lub wykrytych czynnikach atmosferycznych przez magistralę Modbus RTU do urządzeń obsługujących inteligentny budynek lub inteligentny dom (do sterowników rolet, markiz, żaluzji, siłowników okien itp.). 
 
Elektroniczny pomiar prędkości wiatru jest bezgłośny i niezawodny w każdych warunkach atmosferycznych, także podczas ujemnych temperatur oraz opadów gradu i śniegu. Ogrzewana powierzchnia czujnika sprawia, że tylko krople deszczu oraz płatki śniegu są rozpoznawane jako opad atmosferyczny. Mgła i rosa nie są traktowane jako opad. Po ustaniu opadów powierzchnia pod wpływem ogrzewania jest osuszana i czujnik w krótkim czasie sygnalizuje brak opadów. Natężenie oświetlenia mierzone jest za pomocą czujników skierowanych na wschód, zachód i południe. Przy zastosowaniu specjalnych filtrów urządzenie rozpoznaje zmierzch i świt.

Wszystkie dane mogą być używane do sterownia wirtualnych wyjść przełączających, które porównują bieżące odczyty z ustawionymi wartościami progowymi. Stany mogą być powiązane ze sobą za pomocą logiki (bramek logicznych) AND/OR (I/LUB).

Stacja wysyła dane o zmierzonych wartościach na żądanie urządzenia Modbus Master poprzez łącze RS485, umożliwiając komunikację z komputerami PC, sterownikami PLC i innymi urządzeniami pracującymi w standardzie Modbus RTU.
 
Cały system czujników, elektronika oraz listwy przyłączeniowe mieszczą się w jednej zwartej obudowie stacji.
 
Funkcje:
  • Pomiar jasności za pomocą trzech oddzielnych czujników dla wschodu, południa i zachodu. Rozpoznaje zmierzch / świt
  • Pomiar wiatru: Pomiar siły wiatru odbywa się elektronicznie, a zatem bezgłośnie i niezawodnie, nawet podczas gradobicia, śniegu i temperatur poniżej zera. Rejestrowane są nawet burzliwe powietrze i wiatry anabatyczne w pobliżu stacji pogodowej
  • Pomiar temperatury
  • Podgrzewany czujnik opadów (1,2 wata): brak fałszywych raportów z powodu mgły lub rosy. Szybko schnie po ustaniu opadów

Dostępne wersje:

  • 30146 P03/3 Modbus, bez GPS
  • 30147 P03/3 Modbus GPS, z odbiornikiem GPS

 

UWAGA:

RS485 określa standard warstwy fizycznej modelu OSI. Natomiast MODBUS to typ protokołu. Przy czym może on być realizowany za pomocą innych metod transmisji np. RS232, RS422, oraz TCP i tym podobne. Innymi słowy Modbus określa co wysyłamy i w jakim formacie natomiast nie definiuje za pomocą jakiego medium zostanie to zrobione. Natomiast RS485 definiuje poziomy napięć rodzaj przewodów maksymalną przepustowość i tak dalej, natomiast nie określa formatu ramek. I w taki sposób mamy dwie stacje pogodowe, które korzystają z tego samego medium, ale wykorzystują inne protokoły. Stacja P03/3 RS485 wysyła wyniki pomiarów co sekundę i nie musi być odpytywana przez układ nadrzędny.

Stacje P03/3-RS485 basic, P03/3-RS485-GPS, P03/3-RS485-CET - nie obsługują rejestrów MODBUS.

Do obsługi rejestrów MODBUS prosimy o wybór stacji (30146) P03/3 Modbus, bez GPS lub (30147) P03/3 Modbus GPS, z odbiornikiem GPS