P03/3 RS485 basic ► stacja pogodowa RS485 basic

Stacja pogodowa P03/3 RS485 basic - do pomiaru prędkości wiatru, temperatury, natężenia oświetlenia i wykrywania opadów atmosferycznych.

 • Cena brutto: 2 110,70 zł 1 716,02 zł
 • szt.
Stacja pogodowa P03/3 RS485 basic przeznaczona jest do pomiaru prędkości wiatru, temperatury, natężenia oświetlenia i wykrywania opadów atmosferycznych. Stacja pogodowa wysyła informacje o zmierzonych lub wykrytych czynnikach atmosferycznych przez port RS485 do systemów nadzoru i wizualizacji (komputery lub sterowniki).
 
Elektroniczny pomiar prędkości wiatru jest bezgłośny i niezawodny w każdych warunkach atmosferycznych, także podczas ujemnych temperatur oraz opadów gradu i śniegu. Ogrzewana powierzchnia czujnika sprawia, że tylko krople deszczu oraz płatki śniegu są rozpoznawane jako opad atmosferyczny. Mgła i rosa nie są traktowane jako opad. Po ustaniu opadów powierzchnia pod wpływem ogrzewania jest osuszana i czujnik w krótkim czasie sygnalizuje brak opadów.

Wszystkie dane mogą być używane do sterownia wirtualnych wyjść przełączających, które porównują bieżące odczyty z ustawionymi wartościami progowymi. Stany mogą być powiązane ze sobą za pomocą logiki (bramek logicznych)  AND/OR (I/LUB). Stacja wysyła dane o zmierzonych wartościach cyklicznie raz na sekundę poprzez łącze RS485. Transmisja odbywa się w standardzie ASCII prędkością 19 200 baud. 
 
Cały system czujników, elektronika oraz listwy przyłączeniowe mieszczą się w jednej zwartej obudowie stacji, która jest wyposażona w uchwyt do montażu na ścianie lub słupie.
 
Funkcje:
 • Pomiar jasności z trzema oddzielnymi czujnikami dla wschodu, południa i zachodu. Rozpoznawanie zmierzchu / świtu za pomocą specjalnych filtrów
 • Elektroniczny pomiar prędkości wiatru. Brak uszkodzeń spowodowanych burzą lub gradem, jak w przypadku anemometrów mechanicznych
 • Pomiar temperatury
 • Ogrzewana powierzchnia czujnika opadów (1,2 wata): brak fałszywych raportów w wyniku mgły lub rosy. Wysycha szybko po ustaniu opadów
 • Cykl wysyłania danych: 1 sekunda

dodatkowo:

 • P03/3-RS485-GPS: z odbiornikiem GPS. Dane wyjściowe UTC (Universal Time Coordinated), położenie (stopień długości i szerokości geograficznej) oraz położenie słońca (azymut, wysokość).

 • P03/3-RS485-CET: z odbiornikiem GPS. Dane wyjściowe CET (czasu środkowoeuropejskiego), zmiana czasu letniego na zimowy.

Dostępne wersje:

 • 30140 P03/3-RS485 basic
 • 30145 P03/3-RS485-GPS z odbiornikiem GPS, UTC-time-output
 • 30151 P03/3-RS485-CET z odbiornikiem GPS, wyjście CET-time (Central Europe)

 

UWAGA:

RS485 określa standard warstwy fizycznej modelu OSI. Natomiast MODBUS to typ protokołu. Przy czym może on być realizowany za pomocą innych metod transmisji np. RS232, RS422, oraz TCP i tym podobne. Innymi słowy Modbus określa co wysyłamy i w jakim formacie natomiast nie definiuje za pomocą jakiego medium zostanie to zrobione. Natomiast RS485 definiuje poziomy napięć rodzaj przewodów maksymalną przepustowość i tak dalej, natomiast nie określa formatu ramek. I w taki sposób mamy dwie stacje pogodowe, które korzystają z tego samego medium, ale wykorzystują inne protokoły. Stacja P03/3 RS485 wysyła wyniki pomiarów co sekundę i nie musi być odpytywana przez układ nadrzędny.

Stacje P03/3-RS485 basic, P03/3-RS485-GPS, P03/3-RS485-CET - nie obsługują rejestrów MODBUS.

Do obsługi rejestrów MODBUS prosimy o wybór stacji (30146) P03/3 Modbus, bez GPS lub (30147) P03/3 Modbus GPS, z odbiornikiem GPS

Pliki do pobrania:

- P03/3-RS485 Tender Specifications Download

- P03/3-RS485 basic Data Sheet Download

- P03/3-RS485-GPS/CET Data Sheet Download

- ZIP WetterstationCOM Test-Programm (RS485, Modbus) Download

- ZIP Elsner Weather Station / P03 /Suntracer KNX Drawing Download