Suntracer KNX pro ► stacja pogodowa KNX pro, 12 fasad, GPS, kierunek wiatru

Stacja pogodowa Suntracer KNX pro do pomiaru temperatury, prędkości wiatru, kierunku wiatru (nowość!), jasności, wilgotności powietrza i ciśnienia atmosferycznego.

 • Cena brutto: 12 115,75 zł 9 850,20 zł
 • szt.
Stacja pogodowa Suntracer KNX pro przeznaczona jest do systemu automatyki budynku KNX. Służy do pomiaru temperatury, prędkości wiatru, kierunku wiatru (nowość!), jasności, wilgotności powietrza i ciśnienia atmosferycznego. Rozpoznaje opady i odbiera sygnał GPS dla czasu i lokalizacji. Ponadto, korzystając ze współrzędnych lokalizacji i czasu, oblicza dokładną pozycję słońca (azymut i wysokość).
 
Wszystkie wartości można wykorzystać do sterowania wyjściami przełączającymi zależnymi od limitu. Stany można połączyć za pomocą bramek logicznych AND i bramek logicznych OR. Moduły wielofunkcyjne zmieniają dane wejściowe zgodnie z wymaganiami za pomocą obliczeń, zapytania o warunek lub konwersji typu punktu danych.
 
Zintegrowany system kontroli zacienienia umożliwia inteligentną kontrolę ochrony przeciwsłonecznej do 12 fasad.
 
Funkcje:
 • Pomiar jasności (aktualne natężenie światła). Pomiar z 5 oddzielnymi czujnikami, wyjście bieżącej najwyższej wartości (jedna wartość maksymalna). Oddzielne wartości graniczne dla nocy
 • Odbiornik GPS, umożliwia wyświetlanie aktualnego czasu i współrzędnych lokalizacji. Stacja pogodowa Suntracer KNX pro oblicza również pozycję słońca (azymut i wysokość)
 • Kontrola zacienienia do 12 elewacji/fasad ze śledzeniem listew i śledzeniem krawędzi cienia
 • Pomiar wiatru: pomiar siły i kierunku wiatru (0 ° -360 °) za pomocą ultradźwięków
 • Wykrywanie opadów: powierzchnia czujnika jest podgrzewana, dzięki czemu tylko krople i płatki są rozpoznawane jako opady, ale nie mgła ani rosa. Gdy przestanie padać deszcz lub śnieg, czujnik wkrótce znowu wyschnie i ostrzeżenie o opadach zostanie przerwane
 • Pomiar temperatury. Obliczanie temperatury pozornej / odczuwalnej (uwzględniając siłę wiatru i wilgotność powietrza)
 • Ochrona przed mrozem dla systemów zacieniających
 • Pomiar wilgotności powietrza (względny, absolutny)
 • Wiadomości z magistrali, czy wartości temperatury i wilgotności mieszczą się w zakresie komfortu (DIN 1946). Obliczanie punktu rosy
 • Pomiar ciśnienia powietrza
 • Tygodniowy i kalendarzowy wyłącznik czasowy: Wszystkie wyjścia przełączające czas mogą być używane jako obiekty komunikacyjne. Tygodniowy przełącznik czasu ma 24 okresy. Każdy okres może być skonfigurowany jako wyjście lub wejście. Jeśli okres jest wyjściem, czas przełączania jest ustawiany dla parametru lub obiektu komunikacyjnego. Zegarowy przełącznik czasowy ma 4 okresy. Dla każdego okresu można ustawić dwie operacje włączania / wyłączania, które są wykonywane codziennie
 • Wyjścia przełączające dla wszystkich wartości mierzonych i obliczanych. Wartości progowe można regulować według parametru lub obiektów komunikacyjnych
 • Bramki logiczne 8x AND, 8x OR, każda z 4 wejściami. Wszystkie zdarzenia przełączające, jak również 16 wejść logicznych (w postaci obiektów komunikacyjnych) mogą być wykorzystane jako wejścia dla bramek logicznych. Wyjście każdej bramki można skonfigurować opcjonalnie jako 1-bitowe lub 2 x 8-bitowe
 • 8 modułów wielofunkcyjnych (komputerów) do zmiany danych wejściowych za pomocą obliczeń, zapytania o warunek lub konwersji typu punktu danych
 • Kompensacja letnia dla układów chłodzenia. Krzywa charakterystyczna dopasowuje temperaturę docelową w pomieszczeniu do temperatury zewnętrznej i ustawia minimalne i maksymalne wartości temperatury docelowej.
 • Konfiguracja odbywa się za pomocą oprogramowania KNX ETS