KNX T-AP ► zewnętrzny / wewnętrzny czujnik temperatury, regulator PI do grzania

  • szt.
  • Cena brutto: 1 288,10 zł 1 047,24 zł

Czujnik temperatury KNX T-AP do pomiaru temperatury zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Czujnik może odbierać wartość pomiaru z zewnątrz przez magistralę i przetwarzać pobrane wartości z własnymi danymi (wartość mieszana). Czujnik posiada cztery wirtualne styki przełączające z regulacją wartości progowych, oraz dodatkowe bramki logiczne AND i OR. Czujnik posiada wbudowany regulator PI do ogrzewania i chłodzenia.

Wewnętrzny / zewnętrzny czujnik temperatury – KNX T-AP firmy Elsner Elektronik, przeznaczony do zastosowania w instalacjach inteligentnego budynku.

Czujnik temperatury KNX T-AP wykorzystywany jest do pomiaru temperatury zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Czujnik może odbierać wartość pomiaru z zewnątrz przez magistralę i przetwarzać pobrane wartości z własnymi danymi (wartość mieszana). Czujnik posiada cztery wirtualne styki przełączające z regulacją wartości progowych, oraz dodatkowe bramki logiczne AND i OR. Czujnik posiada wbudowany regulator PI do ogrzewania i chłodzenia.

Możliwości funkcjonalne:

  • Pomiar temperatury.
  • Wartość mieszana:może być wyrażona jako średnia arytmetyczna lub średnia ważona wartości własnych i wartości zewnętrznych (proporcje mogą być ustawiane procentowo).
  • Regulator PI:dwustopniowa regulacja ogrzewania i chłodzenia.
  • Wirtualne styki przełączające:wszystkie dane mogą być używane do sterownia 4 wirtualnych wyjść przełączających, które porównują bieżące odczyty z ustawionymi wartościami progowymi (wartości progowe można ustawić we właściwościach lub za pomocą obiektów grupowych).
  • Bramki logiczne4 x AND, 4 x OR:  każda bramka posiada 4 wejścia. Każdy przypadek przełączenia jak również 8 stanów logicznych (w formie obiektów grupowych) mogą być użyte jako dane wejściowe dla bramki logicznej. Wyjście każdej bramki może być skonfigurowane jako 1-bitowe lub 2 x 8-bitów.


Konfiguracja urządzenia odbywa się za pomocą oprogramowania KNX / ETS.

Pliki do pobrania:

- KNX T-AP Manual Download

- KNX T-AP Application 2.0 Download

- KNX T-AP Installation Download